SHELTON HOLIDAY TOURNAMENT
Team Scores
1..UNION           247 
2..WFWEST          180.5 
3..SKYLINE          165 
4..KENTRIDGE         157.5 
5..SHELTON          103 
6..LINCOLN          84 
7..RENTON          76.5 
8..ODEA           52.5